• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
zwiń Poczta - rze.pl
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
wszędzie firma opis miejscowość słowa kluczowe
Aby wyszukać firmę, należy wpisać słowo mające min. 3 znaki
Zaawansowane

CKP Centum Kształcenia Praktycznego w Sanoku - szkolenia

ckp-sanok.rze.pl

Rok założenia: 1996

Liczba zatrudnionych: 30

Adres:

38-500 Sanok
ul. Stróżowska 16
woj. podkarpackie

Kontakt:

Profile działalności

Kursy, szkolenia dla uczniów i dorosłych

Osoby zarządzające firmą:

 • Wacław Żuchowski - Dyrektor, (13) 463 26 98
 • Stanisław Chęć - V-ce Dyrektor, (13) 463 26 98

Osoby kontaktowe:

 • Ewelina Niemczyk - Obsługa klienta, (13) 463 48 75
Wyroby i usługi

Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Cele i zadania Centrum Kształcenia Praktycznego:

 1. Organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych zasadniczych, średnich i policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych.
 2. Organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności:
  • organizowanie programowych praktyk zawodowych,
  • organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania,
  • organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających uzyskanie innych kwalifikacji (przekwalifikowanie), na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  • organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  • organizowanie kształcenia praktycznego dla młodocianych zatrudnionych przez zakłady pracy w celu przygotowania zawodowego,
  • organizowanie seminariów, konferencji, sympozjów i warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli zajęć praktycznych i przedmiotów zawodowych, zajęć technicznych w szkołach podstawowych, liceach technicznych i ogólnokształcących,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi, technicznymi i innymi placówkami,
  • organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia,
  • współpraca z innymi ośrodkami tego typu w kraju i za granicą.
  • prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem własnej bazy.

Aby pełniej i lepiej realizować swoje cele i zadania Centrum Kształcenia Praktycznego współpracuje z:

 • Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie instrumentów rynku pracy (szkolenia, doradztwa zawodowe, pośrednictwa pracy),
 • Starostwem Powiatowym w Sanoku,
 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Delegaturą w Krośnie,
 • Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie,
 • OHP w Sanoku,
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,
 • Placówkami tego samego typu na terenie całego kraju,
 • Szkołami zawodowymi i średnimi,
 • Politechniką Rzeszowską i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sanoku,
 • Zakładami pracy i innymi podmiotami gospodarczymi,
 • Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie przy realizacji programów ZPORR

Działalność kursowa CKP

Jednym z celów działalności Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku jest organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających uzyskanie innych kwalifikacji (przekwalifikowanie), na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Oferta kursowa CKP

CKP oferuje profesjonalne prowadzenie na wysokim poziomie kursów z zakresu:

 1. podstawy obsługi komputera
 2. budowa komputera
 3. tworzenie stron www
 4. tworzenie grafiki komputerowej za pomocą programów:
  • Corel Draw
  • Corel PhotoPaint
  • Paint Photoshop
  • Blender
  • i inne
 5. obsługa pakietów biurowych:
  • Microsoft Office
   • Microsoft Office Word
   • Microsoft Office Excel
   • Microsoft Office Access
   • Microsoft Office PowerPoint
   • Microsoft Office Publisher
  • Open Office
   • Base
   • Calc
   • Draw
   • Impress
   • Math
   • Writer
 6. programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (Sinumerik, Mitsubishi)
 7. księgowość
 8. obsługa kas fiskalnych
 9. tworzenie dokumentacji technicznej za pomocą programu AutoCad
 10. obsługa programów księgowych
 11. obsługa programów magazynowych
 12. komputerowe prawo jazdy
 13. kursy spawalnicze
 14. i inne

Oferta szkoleniowa CKP

 1. organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania,
 2. organizowanie seminariów, konferencji, sympozjów i warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli zajęć praktycznych i przedmiotów zawodowych, zajęć technicznych w szkołach podstawowych, liceach technicznych i ogólnokształcących.
 3. i inne
Kursy i szkolenia realizowane w 2006 roku
 1. Grafika komputerowa - Corel Draw i Corel PhotoPaint - 2 osoby
 2. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - 8 osób
 3. Obsługa programu "Płatnik" - 6 osób
 4. Montaż rusztowań - 13 osób
 5. Podstawy obsługi komputera oraz obsługa programu WF-MAG - 6 osób
 6. Tworzenie dokumentacji technicznej za pomocą programu AutoCad - 3 osoby
 7. Operator kombajnu - 1 osoba
 8. Podstawy obsługi komputera oraz obsługa kas fiskalnych - 3 osoby
 9. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - 12 osób
 10. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - 3 osoby
 11. Podstawy obsługi komputera - 16 osób
 12. Księgowość - 5 osób
 13. Obsługa kas fiskalnych - 7 osób
 14. Podstawy obsługi komputera oraz obsługa kas fiskalnych - 20 osób
Dane podstawowe
Wizytówka

Działalność Centrum Kształcenia Praktycznego

W koncepcjach i programach reformowania polskiego systemu edukacji zawodowej znaczącą rolę w organizacji i prowadzeniu procesów kształcenia praktycznego uczniów oraz uzupełnianiu lub osiąganiu kwalifikacji zawodowych pełnią placówki spełniające odpowiednie warunki technodydaktyczne i kadrowe. Należą do nich przede wszystkim Centra Kształcenia Praktycznego, które od 1996 roku powstają jako placówki prowadzące działalność zorientowaną na doskonalenie jakości szkolnej edukacji zawodowej, między innymi, poprzez optymalizację procesów kształcenia praktycznego.

W modelu CKP zakłada się inne podejście do organizacji kształcenia praktycznego uczniów, w którym uwzględnia się możliwość jego prowadzenia również w formie zajęć laboratoryjnych. Takie rozwiązanie nie eliminuje możliwości realizacji zadań usługowych Centrum, a także prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia i doskonalenia oraz ich rozliczania w formie środków specjalnych. Centra Kształcenia Praktycznego, wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, mogą organizować procesy kształcenia uczniom wszystkich szkół z regionu prowadzących kształcenie zawodowe, a także organizować procesy doskonalenia umiejętności nauczycieli kształcenia prozawodowego i zawodowego oraz realizować doskonalenie zawodowe dorosłych w różnych formach kursowych.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku jest jedną z pierwszych tego typu placówek w kraju powołaną w dniu 1.10.1996r. przez Kuratora Oświaty w Krośnie w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

21 sierpnia 2003 roku Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku na podstawie uchwały zarządu powiatu sanockiego nr. 130/2003 włączyło w swoje struktury Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Mechanicznych (ZS Nr.2) oraz Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Technicznych (ZS Nr.3). Z połączenia zlikwidowanych Warsztatów Szkolnych obydwu szkół powstały Warsztaty Centrum-Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku, które przejęły całość zadań produkcyjnych i usługowych poprzednich warsztatów. Zajęcia praktyczne uczniów powyższych szkół odbywają się w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku.

Równocześnie CKP w Sanoku realizuje zadania w zakresie oświaty dorosłych organizując różnego rodzaju kursy dokształcające lub przekwalifikujące.

Główny nacisk kładziemy na szkolenia z zakresu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Szkolenia trwają od 20 godzin w zależności od wiedzy i umiejętności kursantów. Tworzymy małe grupy szkoleniowe co pozwala na indywidualne podejście do osób uczestniczących w kursie.

Godziny pracy biura CKP:
pn-pt 7.00-15.00

Godziny kursów:
pn-pt 15.00-19.00
sb 8.00-15.00

Wyroby i usługi
Wizytówka

Administrator Portalu: Centrum Promocji Biznesu 35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5, tel/fax: (17) 852 56 46

Kontakt z administratorem portalu